AutoDialog: De digitale werkplaats voor autodealers en hun klanten. - AutoChat: Revolutionising Retail Conversations

AutoDialog: De digitale werkplaats voor autodealers en hun klanten.

Autodialog is een programma dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om conversaties met klanten te automatiseren en te verbeteren, waardoor bedrijven efficiënter en effectiever kunnen communiceren met hun klanten. Het programma kan worden ingezet in verschillende sectoren, zoals de retail, financiën en de gezondheidszorg.

Dialog software

De dialog software (of de basismodule) zorgt voor geïntegreerde communicatie, ofwel de dialoogfunctie. Deze software is als het ware de mastercomponent van het AutoDialog platform, die zorgt voor de samenhang tussen alle afzonderlijke functies van de digitale werkplek. Het verbindt alle onderliggende systemen (Afspraak aanvraag, Werkplaatsplanning en Werkplaatsdossiers) met elkaar via een intuïtieve interface en fun-to-use platform, dat gericht is op productiviteit.

Transparante en efficiënte communicatie


Door de dialoog-basisfunctie wordt het mogelijk om informatie uit de afzonderlijke modules te gaan opvragen, door te sturen naar collega’s of klanten op de hoogte te houden. Alle garagemedewerkers, van receptie tot mechanieker, zijn zo in staat om planningen, offertes, checklists, updates en zoveel meer onderling te communiceren. Zonder dat iets van informatie verloren gaat. Ook klanten kunnen via een aparte pagina in dialoog treden met de garagemedewerkers. In het dialoogvenster kunnen zij hun afspraakinformatie raadplegen, offertes goedkeuren en andere praktische zaken bekijken. Aan de hand van een eenvoudig te versturen melding, weten klanten precies wanneer hun wagen klaar is om op te halen. 

Quote: “Wij geloven bij AutoDialog dat om succesvol te zijn in de mobiliteitssector, een optimale dialoog tussen klant en serviceverlener noodzakelijk is. Gemakkelijk, transparant en pro-actief voor klant en autobedrijf.”

Dialoog als standaardfunctie

Dialoog staat bij AutoDialog centraal. Een snelle en efficiënte communicatie is primair in het optimaliseren van de workflow en processen in een garage of dealership. Gedaan met eindeloos over en weer telefoneren, mailen of lopen. Niet alleen de interne communicatie kan vereenvoudigd worden door in te spelen op de digitale component. Ook de klant wordt betrokken in een volledig geautomatiseerde en digitale communicatie.

Op die manier kan het garagepersoneel sneller schakelen en efficiënter inspelen op de behoeften van elke klant. Met enkele simpele handelingen in het AutoDialog platform kan onderling gecommuniceerd worden waardoor de bespaarde tijd kan besteed worden aan de core business: auto’s herstellen en onderhouden.

Stand-alone

De Dialog module kan stand-alone gebruikt worden, waardoor je afspraakaanvragen kan ontvangen en kan communiceren met je klanten. Alle onderliggende modules (Werkplaatsafspraken, Werkplaatsplanning en Werkplaatsdossiers) vallen op deze module terug, met als belangrijkste doel een efficiënte, transparante en proactieve communicatie.

Je klanten proactief informeren, zorgt er ook voor dat hij zelf niet hoeft te bellen, waardoor de onthaalmedewerkers zich meer kunnen concentreren op de klant aan de balie.